Main Menu

17 Mart 2013 Pazar

GÖKTÜRK


İSTANBUL AVRUPA YAKASI 
GÖKTÜRK 11.500.000 KAMYONLUK 
DÖKÜM YERİ 
RUHSATLI ŞİRKET DEVRİ 

DETAYLI BİLGİ İÇİN 

Murat APAY
İş Geliştirme ve Yatırım Uzmanı 
0535 976 7 888
Read More

23 Eylül 2012 Pazar

Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması İle İlgili İzin Verilmiş Alanlar

Read More

2011 Ücret Tarifesi


7HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA SAHASI İZİN BELGESİ ,GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ ve HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI ÜCRET TARİFESİ 2012 YILI FİYATI (TL)
7.1Projesinde Belirtilen m3 Başına0,50  
7.2Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi5.400  
8HAFRİYAT TOPRAĞININ GEÇİCİ DEPOLANMASI ÜCRET TARİFESİ TEKLİF (TL) 2012
8.1m3 Başına0,25  
8.2Hafriyat Toprağından Bitkisel Toprak Eleme Amaçlı Geçici Depolama İzni1.620  
9HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ TEKLİF (TL) 2012
9.11 Adet Kamyon Başına120  
9.2Kayıp,Çalıntı ve Yıpranma Sebebiyle Yenileme  (1 Adet Kamyon Başına)40  
10HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA FİŞİ ÜCRET TARİFESİTEKLİF (TL) 2012
10.1Adet Başına2  
11HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ ÜCRET TARİFESİ TEKLİF (TL) 2012
11.1Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Taşıma ve Kabul Belgesi:1 adet (4 Nüsha)60  
12HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT / YIKINTI ATIKLARININ DEPOLANMASI ÜCRET TARİFESİ TEKLİF (TL) 2012
12.1Kantarı Bulunan  Depolama Sahalarında Ton Başına Depolama Ücreti Aralığı  3,00 - 6,00
12.2Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 5 m³’e kadar araçtan (5 m³ dahil) 22  
12.3Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 5m³-10m³ arası araçtan (10m³ dahil) 32  
12.4Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 10m³-18m³ arası araçtan (18m³ dahil)54  
12.5Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi 18 m³’üstü araçtan75  
1314-HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ TAŞINMASI ÜCRET TARİFESİTEKLİF (TL) 2012
13.1Taşıma Araçları Cinsi 10m³-18m³ arası araçla taşıma m3 başına (18m³ dahil) 12  
13.2Taşıma Araçları Cinsi 18m³ üstü araçla taşıma m3 başına15  
13.3Taşıma Araçları Cinsi 5m³-10m³ arası araçla taşıma m3 başına (10m³ dahil) 9,50  
13.4Taşıma Araçları Cinsi 5 m³’e kadar araçla taşıma m3 başına (5 m³ dahil) 8,25  
14HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ TOPLANMASI ÜCRET TARİFESİTEKLİF (TL) 2012
14.1Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla -50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbaya kadar Kamyon Başına 51
14.2Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla -50-60 kg’lık torbalarla -20 adet torbadan sonra her bir adet torba için yukarıdaki fiyata ilave olarak torba başına 6,50  
Read More

Hafriyat Belgeleri


Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üreten vatandaşlarımız, imar uygulamaları sonucunda ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını ne şekilde taşıyacaklarını ve nereye depolayacaklarını belgelendirmeleri, "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" zorunluluğudur. Bu Yönetmeliğe uygun olarak atığın üreticisi firma "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi", "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi" ve hologramı, atığın üretildiği İlçe Belediye Başkanlıklarına müracaat ederek almak ve ürettiği atığı Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarında bertaraf etmek zorundadırlar. Bu kapsamda Yönetmeliğe uygun olarak ilgili belgeler Başkanlığımız tarafından basılarak İlçe Belediye Başkanlıklarına uygulamaya başlanmak üzere dağıtılmaktadır.
"HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ"
1- Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarına yapılan dökümün İlçe Belediyeleri tarafından verilen ve tam olarak doldurulan "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi"ne göre yapılması gerekmektedir.
2- İlgili belge hafriyat toprağının üretildiği ilçenin belediyesinden alınmalıdır.
3- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği; 9.Maddesi ve 23.Maddesi gereği "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi" hafriyat toprağı üreticileri tarafından alınmalı ve tüm işlemler üretici firma/şahıs tarafından (taşımayı yapacak olan firma/şahıs tarafından yapılmamalıdır) tamamlanmalıdır. 
Söz konusu belgenin doldurulması sırasında;
  • 4 nüshası da tek tek yazılarak ve 4 nüshadaki bilgilerin hepsi aynı olacak şekilde doldurulması,
  • Belgeler üzerinde kalem ve/veya daksil/tipex gibi malzemeler ile karalama yapılmaması,
  • İlgili belgenin "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Üreticisi "başlıklı birinci kısmına, yapılmakta olan imar faaliyeti konusundaruhsat sahibi üretici firma bilgilerinin,
  • "Taşıyıcı Firmanın/Şahsın" başlıklı ikinci kısıma; atığı taşıyacak olan firmanın ve atığı taşıyacak olan kamyonların plaka ve izin belge numaralarının tek tek ve okunaklı olarak ve "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" süresinin (2010 yılından önce verilen belgelerde;34 plakalı kamyonlar için 2 yıl, 34 plakalı olmayan kamyonlar için 1 yıl süreli,2010 yılından itibaren Başkanlığımızdan verilen belgelerdeki sürelerin 2 yıl olduğu) dikkate alınarak,
  • "Taşıyıcı Firmanın/Şahsın" başlıklı ikinci kısım doldurulurken, hafriyat toprağı taşıyacak olan araçların plaka ve "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" numaralarının sadece bu konu ile ilgili olarak ayrılan alana yazılması, diğer alanlara taşmaması, "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi"nin arkasına yazılmaması ve ayrı bir kağıda yazılarak mevcut kabul belgesine iliştirilmemesi,
  • Hafriyat toprağı taşıyacak kamyonların sayısının fazla olması, dolayısıyla belgenin ilgili kısmına araç plakalarının ve izin belge numaralarının sığmaması durumunda, birden fazla "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi" alınması,
  • "Depolama / Geri Kazanım Tesisi İşletmecisi" başlıklı üçüncü kısma atığın bertaraf edildiği Başkanlığımızdan izinli depolama alanı bilgilerinin yazılması
gerekmektedir.
  1. Belgenin doldurulması sırasında sadece "bilgilerin doğruluğunu onaylayan" bölümde kaşe, imza ve imzalayan yetkilinin ismi yazılmalı, bilgi istenilen diğer alanlarda kaşe kullanılmayarak tek tek elle yazılarak doldurulmalıdır.
  2. Başkanlığımız tarafından üretici firma/şahısların talepleri doğrultusunda verilmek üzere belediyenize iletilen belgelerden "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi"nin Başkanlığınızda kalan 1.nüshası, her ay sonunda düzenli olarak Başkanlığımıza geri bildirimde bulunulması gerekmektedir.
  3. İlgili belgelerin geri bildirim sırasında düzenlenmenin ise seri numarasına göre yapılmış olarak
"HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA FİŞİ"
Hafriyat toprağı üreticisi tarafından alınan"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi" nin onaylanmasının ardından, belgede yazılmış olan atık miktarınagöre hafriyat toprağı üreticileri tarafından "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi" ve hologram alınmalıdır.
Ayrıca yapılacak her taşıma işleminin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için her sefer için taşıma yapan kamyonlara"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi"düzenlenmesi gerekmektedir.
Belgenin hologramlı olan kısmı kamyon sefere çıkarken, ilgili firma tarafından "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi" ndeki bilgilere göre doldurulur. Hologramlı belge sefer süresince hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan kamyonda bulunur. Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarına döküm yapan kamyon, ilgili belgeyi izinli depolama alanına bırakır.
"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi"nin kaşe ve imza onayı ve gerekli bilgileri içeren dip koçanı ilgili Kabul Belgesinin ekine ilave edilmiş ve düzenlenmenin ise seri numarasına göre yapılmış olarak, her ay sonunda düzenli olarak Başkanlığımıza geri bildirimde bulunulması gerekmektedir.
"HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ"
Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyacak araçların ilgili Yönetmelik gereği "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" alması gerekmektedir.
Kamyonların "Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" alabilmeleri için damperlerinin sarı renkte(ral kodu 1028) olması ve damperlerin yanlarında "Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı" ve Plaka yazıyor olması gerekmektedir.
"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" sadece Başkanlığımız tarafından ve 2 yıl süreli olarak verilmektedir.

Ayrıca; 09.08.2007 tarih 2007/8-8 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı kapsamında,İstanbul plakalı ve İstanbul dahilin de çalışacak İstanbul plakalı olmayanlift sistemine sahip hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan kamyonlara "Araç Takip Sistemi"nin zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Bundan dolayı kamyon sahipleri Atık Yönetimi Otomasyon Projesi uyumlu Araç Takip Kitini araçlarına taktırmak zorundadırlar.
Read More

İzinli Döküm Alanları


BAŞKANLIĞIMIZDAN "HAFRİYAT TOPRAĞINDAN BİTKİSEL TOPRAK GERİ KAZANIM TESİSİ BELGESİ" ALAN YERLERİN LİSTESİ
SIRA NOFİRMA ADIFİRMA ADRESİDÖKÜM YERİ ADRESİ
1AĞAÇ A.Ş.Atatürk Cad. Baraj Yolu Alibeyköy EYÜP/ İSTANBUL 0212 427 60 27Alibeyköy 85 Pafta, 19 Ada, 17 Parsel EYÜP
2ORTAKÖY HİCRET EMLAK İNŞ. HAF.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.Cumhuriyet Cad. No:14 Ortaköy/İSTANBULOrtaköy Sanayi Bölgesi 14 Ada 2 Nolu parsel ve 161 Ada 1 Nolu Parsel Ortaköy SİLİVRİ
3AĞAÇ A.Ş.Atatürk Cad. Baraj Yolu Alibeyköy EYÜP/ İSTANBUL 0212 427 60 27Yayalar Mevkii 7419 ada PENDİK
BAŞKANLIĞIMIZDAN "HAFRİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA ALANI İZİN BELGESİ" ALAN YERLERİN LİSTESİ
BAŞKANLIĞIMIZDAN "HAFRİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA ALANI İZİN BELGESİ" ALANAKTİF DEPOLAMA ALANLARI LİSTESİ
SIRA NOFİRMA ADIFİRMA ADRESİDÖKÜM YERİ ADRESİBELGE NO
1Sebahattin CİVELEK (Faaliyet durduruldu)Koşuyolu Barbaros Mah. Güllü Bahçe Sk. No:8 ve 10 Koşuyolu Üsküdar/İSTANBUL0216 5504415Orhanlı Köyü, Değirmentepe Mevkii 2 Pafta 1563 Parsel TUZLA5
2ATAK İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Faaliyet durduruldu)Merkez Mah.Çobançeşme Cad. Nı:14/5 KAĞITHANE İSTANBUL0 212 321 94 40Göktürk İlk Kademe Belediyesi Çiftalan Köyü 126, 127 Nolu Bölmeler GÖKTÜRK17
3DÜNYA MADEN İNŞ.TİC.A.Ş.Telsiz Mah.Birlik Cad.No:2 Kat:1 Beşyol/ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 598 18 83 (212) 579 38 91İstanbul Orm.İşl.Md.,Kemerburgaz Orm.İşl.Şefliği,Çiftalan Köyü. Ocaklar Mevkii 20 Nolu bölme EYÜP (212)208 20 12-13 (212)208 20 3519
4İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSaraçhane-Eminönü-İSTANBUL 0212 455 13 00Gaziosmanpaşa Orman İşletme Şefliği, Tayakadın Mevkii 26,28 ve 56 No'lu Bölmeler GAZİOSMANPAŞA22
5İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSaraçhane-Eminönü-İSTANBUL 0212 455 13 00Şile Sahilköy Orman İşletme Şefliği, Sahilköy Mevkii, 30,72,74 ve 75 No'lu Bölmeler ŞİLE23
6TAŞYAPI İNŞ.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.(Faaliyet durduruldu)Kısıklı Cad. No:108 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL 0216 339 65 70Şile İlçesi, Doğancılı Köyü Sahilköy Orman İşletme Şefliğinin 138,139,140 nolu bölme içerisinde kalan alan ŞİLE24
7MERT KUM VE ÇAKIL ÜRÜNLERİ SİNEKLİ TESİSLERİ(Faaliyet durduruldu)Küçüksinekli Köyü, Kurtalan Mevkii, Silivri/İSTANBUL 0.212.7101006Silivri İlçesi, Küçükseymenköy Silivri Orman İşletme Şefliğinin 532,533 nolu bölme içerisinde kalan alan SİLİVRİ25
8ERGÜ İNŞAAT MADENCİLİK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Faaliyet durduruldu)Sütçü İmam Cad.No:13/A D:10 Ümraniye/İSTANBUL0216 521 37 87Battalgazi Mah.Hasırcı Sokak Mevkii Amenajman Planı 67 No'lu Bölme SULTANBEYLİ29

Read More

Denetimler


Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının depolanması, geri kazanılması ve tekrar kullanılması ile ilgili olarak 27533 Sayılı “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda değerlendirilme yapılmaktadır.
Yapılan çalışmalardan çıkan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının izinli depolama alanlarında bertarafının sağlanmasının kontrolü ve İstanbul’da ki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının denetlenmesi;
Başkanlığımız teknik elemanlarımızca,
Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Ekipleri ve Çevre Koruma Tim Ekiplerince,
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü denetim ekiplerince
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekiplerince
İlçe Belediye Başkanlıklarının denetim birimlerince
Denetim birimi olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca (Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Emlak….) yapılmaktadır.
Read More

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü


İstanbul'da yapılan her türlü imalat, bakım/onarım, altyapı ve inşaat projeleri çalışmalarında ve faaliyet süresince hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları çıkmaktadır. İstanbul'da üretilen bu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının; taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak ve hafriyat toprağının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler; ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler hükümleri doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıtarafından, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, yürütülmektedir.
5216 Sayılı "Büyükşehir Belediyeleri Kanunu",
3194 Sayılı "İmar Kanunu",
4925 Sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu",
2872 Sayılı "Çevre Kanunu",
25406 Sayılı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği",
27533 Sayılı "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının kontrolü ile ilgili çalışmalar 08/02/2002 yılından itibaren "Hafriyat Toprağı ve İnşaat Molozlarının Kontrolü Yönergesi" kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.
"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" nin 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinden sonra, İlgili Yönetmeliğin "Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılmasıtoplanmasıgeçici biriktirilmesitaşınmasıgeri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi" amacı ve Yönetmelik hükümleri kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.  
Söz konusu Yönetmelik 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Atıkları Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" in yürürlüğe girmesi sonrası değiştirilmiştir.
26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun ile Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle Bakanlığın uhdesinde olan denetleme yetkisi ve idarî yaptırım kararlarını verme yetkisini çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına devredebileceği hükmü getirilmiş olup, İstanbul'da Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının denetim ve idari yaptırım yetkisi: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2008 tarih ve 2008/6 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir.
Read More
Blogger tarafından desteklenmektedir.